Обучение в три модула “Преодолей бариерите”

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

Проект” ОБУЧЕНИЕ В ТРИ МОДУЛА “ ПРЕОДОЛЕЙ БАРИЕРИТЕ ”

Бюджет 5585лв.

Продължителност: 4 месеца

Период на изпълнение: 01.07-31.10.2009г.

Финансираща организация: Социалната програма на Община Варна-2009г.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е да  мотивира хората с увреждания да развиват умения за социален живот.„Преодолей бариерите” е  още една малка стъпка в подкрепа на социалната интеграция на гражданите на Варна , които изпитват затруднения в придвижването и реализацията на правата си.

Дейности:

1.Информиране на хората с увреждания за техните права и начините по които те могат да ги реализират, чрез еднодневно обучение и изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни и обучителни материали.

2.Създаване на умения сред хората с увреждания за изготвяне и управление на проекти, с цел подобряване достъпа им до фондовете на ЕС.

3. Практически тренинг на 25 души  в инвалидни колички за преодоляване на бариерите по пътищата.