“Надолу косица, нагоре момица” – традиция, майсторлък и мода в прическата на българката”

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

ПРОЕКТ „НАДОЛУ КОСИЦА, НАГОРЕ МОМИЦА!”- ТРАДИЦИЯ, МАЙСТОРЛЪК И МОДА В ПРИЧЕСКАТА НА БЪЛГАРКАТА”

Бюджет: 5 000 лева

Продължителност: 4 месеца

Период на изпълнение: Юли 2010 – Октомври 2010

Финансиращи организации: Програма „Младежки проекти – 2010”, Община Варна

Цел на проекта:

– Възраждане и популяризиране на занаятите от варненския край, свързани с оформянето на прическата на българката-подреждане на косата, сплитане, изработване на косичници и накити за вплитане в косата, чрез възстановяване на техники и умения за възпроизвеждане на изделията им при различни ритуали и периоди в живота на жената с цел съхранение на традициите, духовността и културата;

– Социализиране и популяризиране сред младите хора на комплексния традиционен български занаят по оформяне на женската коса, характерен за варненския край при различните обичаи, периоди на израстване и промени в живота на жената, чрез изучаване и практическо усвояване на умения, предлагане на форми на активна употреба на произведенията на тези занаяти в съвременността, и превръщането им във важни елементи от съвременната култура и естетика на българката.

 Дейности:

-Конкурс “Прическата на моята прабаба” – разгледай творбите на участниците тук.

– Обучение за сплитане на плитки и изработване на косичници на младежи- ученици в горен курс на СОУ «Св.Климент Охридски» и членове на младежкия арт доброволчески център към организацията.

– Организиране на изложба на косичници, съчетана с ревю на прически с характерни фолклорни сплитове. – галерия

Резултати по проекта:

– брошура-книжка с информация за занаятите;

– цветна брошура