“Мостове на диалог и доверие”

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

Проект ”МОСТОВЕ НА ДИАЛОГ И ДОВЕРИЕ”

Бюджет 74 183 лв.,

Период на изпълнение: 01.07.2007- 30.09.2009г.

Финансираща организация: ОП”Развитие на човешките ресурси”/МОН/

Партньори:

Столична община,

137 СОУ  „Ангел Кънчев”-София,

74 СОУ „Гоце Делчев”-София,

37 СОУ „Райна Княгиня”-София,

58 ОУ”Сергей Румянцев”- София

Цели на проекта:

– Стимулиране процеса на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и подобряване на учебния процес и училищната среда в 4 приемни училища в Столична община;

– Насърчаване на всички ключови участници в учебния процес: учители, родители, ученици за активно взаимодействие, сътрудничество и комплиментарни действия за постигане на общата цел-изграждане на активни личности с ясна социална позиция, подготвени да живеят, учат, общуват и творят в условията на културно разнообразие и толерантност.

Дейности:

1. Анализ на средата в четирите проектни училища

2. Изготвяне на учебно помагало за обучението на обучители

3. Обучение на обучители – 3 модула

4. Консултации по 3-те модула

5. Провеждане на 4 бр. еднодневни обучителни семинари с учителските колективи в 4-те училища.

6. Изготвяне и приемане на интеграционни програми „Приемно училище” в четирите училища.

7. Изработване на помагала за здравно и гражданско образование за ученици от началния курс.

8. Изработване на книга за учителя

9. Обявяване на конкурс за художествен проект по темата „Аз и моят свят”

10. Ремонт и обзавеждане на 4 бр. кабинети „Аз и моят свят”

11. Провеждане на обучение на учителите за работа с помагалата и ползване на ръководството

12. Изработване на информационни материали за кабинетите

13. Семинари с родителите

14. Открити уроци в новите кабинети

15. Създаване на мрежа от „Приемни училища”

16. Изработване и излъчване на промоционален ТВ клип  и радиопредаване

17. Заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта

Резултати:

Всички материали по проекта може да разгледате на официалния сайт на проектаhttp://s-inclusion.hrsbs.org