“Карта на достъпна Варна”

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

Проект ”КАРТА НА ДОСТЪПНА ВАРНА”

Бюджет 3000лв.

Продължителност: 4 месеца

Период на изпълнение: 01.07.2008- 31.10.2008

Финансираща организация: Социалната програма на Община Варна-2008г.

Цели на проекта:

Основна цел: Информиране на хората с увреждания за „Достъпната архитектурна среда” във Варна.

Подцели: Създаване на карта на достъпна Варна, върху която ще бъдат отбелязани всички обществени сгради и места, адаптирани за хората с увреждания. Нанасяне на картата върху електронния вариант вwww.bgmaps.com

Дейности:

1. Проучване на местата, сградите и обществените зони, които са достъпни за хората със специфични потребности при придвижване. Екипът на проекта, подпомогнат от младежи –доброволци  в рамките на два месеца събира информация за местата адаптирани за придвижване и ползване от хора с увреждания, като изготви списък на училища, обществени сгради, културни забележителности  и инфраструктура адаптирани за хора с увреждания;

2. Предпечатна подготовка и уебдизайн на „Карта на достъпна Варна”.

Предпечатната подготовка и уебдизайна на „Карта на достъпна Варна” се извърши от наетите по проекта специалисти и от екипа на проекта. В материала се съдържа информация за сградите и обществените зони, в които има изградени подходи за хората със специфични потребности при придвижване.

3. Отпечатване на „Карта на достъпна Варна”. Отпечатани бяха 1000 броя „Карта на достъпна Варна” и 50 броя CD, съдържащи „Карта на достъпна Варна”.