“Изкуството – посока и професия за млади таланти”

images-1%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

ПРОЕКТ : “ИЗКУСТВОТО – ПОСОКА И ПРОФЕСИЯ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ”

Бюджет: 34 990 Евро , финансова подкрепа от ЕС: 31 459. 51 Евро
Продължителност: 12 месеца
Период на изпълнение: 01.04.2005г. – 31.03.2006г.

Финансираща организация: Европейски съюз,
Проект «ФАР», Програма «Насърчаване на заетостта сред младежите»