ДРУГИТЕ ЗА НАС

Другите за нас…

“През 2007г. Министерство на труда и социалната политика работи съвместно с Асоциация “Човешки права-стъпка по стъпка” за провеждането на национална информационна кампания за промоция на Европейската година за равните възможности за всички. В рамките на тази програма екипът на Асоциацията проведе във Варна, София и Велико Търново съвместни обучителни семинари за представители на гражданския сектор и институциите по въпроси, свързани с въвеждането на принципите на толерантността и недискриминацията във всички сфери на обществения живот. Опита и професионализма, които екипът на сдружението демонстрира при изработването и разпространението на медийните продукти- филми, брошури, публикации- допринесоха за пълното постигане целите на кампанията- защита правата на човека, равенството и толерантността в отношенията между хората.”

Лилия Абаджиева

Държавен експерт в МТСП

Национален координатор на Европейската година на равните възможности за всички

Дългогодишното партньорство между Община Варна и Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка” предостави възможност да идентифицираме необходимостта от взаимодействие с гражданския сектор, да определим най-ефективния механизъм за диалог и сътрудничество, да изградим модел за социално отговорна регионална политика в публично обществения сектор.

Коста Базитов

Зам.кмет , Община Варна