„Театрална работилница „Усмивка”

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ през 2016г.

 Име на организацията: Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка”

по договор № Д 16000744 ВН/ 07.06.2016г.:

„Програма „Театрална работилница „Усмивка”

Период на изпълнение: 08.06.2016 до 28.10.2016

 

Театралният клуб, съчетан с арт-занимания, допринесе за развитието у децата на умения, необходими за учебния процес, а именно четене, ясна артикулация и добро познаване на български език.

Включени целеви групи:

33 деца билингви от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.

 Проведени 80 часа групови дейности с децата от целевата група – театрални занимания, четене на книжки с приказки, арт-ателиета, изработване на декори, оцветяване на приказни герои и др.

Проведен заключителен фестивал „Приказния свят на думите”, с театрална постановка, в присъствието на родители и учители, раздадени грамоти и награди на участниците.